נספח א׳

מתמטיקה ופיזיקה

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5041 אנגלית מתקדמים א - טבע והנדסה English Advanced A 0 4-0-0 2019A-10:   לרר ביתן סטפני
2019A-20:   לרר ביתן   סטפני
2019A-30:   גולד   דוריאן
2019A-40:   קאהן   גואן
2019A-990:   גולד   דוריאן
201-1-1011 חשבון אינפיניטסימלי 1 Infinitesimal Calculus 1 5 4-2-0 2019A-10:   אנטובה איזנבוד אינה
2019A-11:   פנחס   אריאל
2019A-12:   פנחס   אריאל
2019A-13:   פנחס   אריאל
201-1-7011 אלגברה 1 Algebra 1 5 4-2-0 2019A-10:   סגל אבנר
2019A-20:   אפרת   עידו
2019A-30:   שגב   יואב
2019A-90:   גולקו   דניס
2019A-11:   פורת   מרדכי
2019A-12:   פורת   מרדכי
2019A-13:   פורת   מרדכי
2019A-21:   ברק   נדב
2019A-22:   פורת   מרדכי
2019A-23:   הוד   ארנון
2019A-31:   הוד   ארנון
2019A-32:   אשור   סתו
2019A-33:   אשור   סתו
2019A-34:   ברק   נדב
2019A-99:   ניקולאיבסקי   ויקטור
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2019A-10:   כץ אבגני
2019A-20:   המחלקה   מורי
2019A-11:   צוק   עומר
2019A-12:   חבר   שמעון אריה
2019A-13:   חבר   שמעון אריה
2019A-21:    
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2019A-10:   מידן דגנית
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2019A-10:   ציטרין עדי
2019A-20:   המחלקה   מורי
2019A-11:   יגאל   תומר
2019A-12:   יגאל   תומר
2019A-13:   ערד   אופיר
2019A-21:    
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0 2019A-10:    
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2019A-10:    
2019A-20:    
2019A-30:    
2019A-40:    
2019A-60:    
2019A-100:    
2019A-110:    
points points 21
total points total points 21

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2019A-10:   דוידסון-שרתוק מגי
2019A-20:   רוט   משה
2019A-30:   דוידסון-שרתוק   מגי
2019A-40:   לרר ביתן   סטפני
2019A-50:   גרמן   רונית
2019A-60:   גרמן   רונית
2019A-70:   בייטנברט   אלכסנדרה
2019A-80:   רוט   משה
2019A-90:   בייטנברט   אלכסנדרה
2019A-100:   דוידסון-שרתוק   מגי
2019A-110:   לרר ביתן   סטפני
201-1-1021 חשבון אינפיניטסימלי 2 Infinitesimal Calculus 2 5 4-2-0 2019B-10:    
2019B-11:    
20111011
201-1-7021 אלגברה 2 Algebra 2 5 4-2-0 2019A-90:   גולקו דניס
2019A-91:   ורניק   אלכסנדר
20117011
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2019B-10:   ביטון יעקב
2019B-20:   פולמן   רון
2019B-30:   פולמן   רון
2019B-40:   פולמן   רון
2019B-50:   פולמן   רון
2019B-60:   פולמן   רון
20311281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2019B-10:   גדלין מיכאל
2019B-20:    
2019B-11:    
2019B-12:    
2019B-21:    
20311281, 20119821, 20311141 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
points points 18.5
total points total points 18.5

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-1031 חשבון אינפיניטסימלי גיאומטרי 1 Geometric Calculus 1 4 4-0-0 2020A-10:     20111021, 20117021
201-1-1051 מבוא לאנליזה Introduction to Analysis 4 4-0-0 2020A-10:     20111011, 20117011
201-1-8001 הסתברות Probability 4 4-0-0 2020A-10:     20111021
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2019A-10:   מאיר יגאל
2019A-11:   יאבילברג   קונסטנטין
2019A-12:   יאבילברג   קונסטנטין
20312371, 20119821, 20119631, 20119681
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2019A-10:   מידן דגנית
2019A-11:   דהן   דניאל
2019A-12:   לביא   אסף
20312371, 20119821, 20119541, 20119631, 20119681
points points 20
total points total points 20

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0061 משוואות דיפרנציאליות רגילות Ordinary Differential Equations 4 4-0-0 2020B-10:     20111051
201-1-0291 משוואות דיפרנציאליות חלקיות Introduction to Partial Differetial Equations 4 4-0-0 2018B-10:   פוליאקובסקי ארקדי 201161
201-1-1041 חשבון אינפיניטסימלי גיאומטרי 2 Geometrics Calculus 2 4 4-0-0 2020B-10:     20111031
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2019B-10:   ליוברסקי יורי
2019B-11:    
20312371, 20312281, 20119841, 20119821
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2019A-10:   ציטרון צבי הירש
2019A-20:   ציטרון   צבי הירש
2019B-10:   ציטרון   צבי הירש
2019B-20:   ציטרון   צבי הירש
20311623, 20311523
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2019B-10:   פיינגולד מריו
2019B-11:    
20312281, 20312121
points points 22.5
total points total points 22.5

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-7031 מבנים אלגבריים Algebraic Structures 4 4-0-0 2020A-10:     20117021
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2019A-10:   גדלין מיכאל
2019A-11:   אזולאי   ברק
20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119811
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2019A-10:   כהן דורון
2019A-11:   דהן   דניאל
20313141
points points 12.5
total points total points 12.5

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0091 מבוא לטופולוגיה Introduction to Topology 4 4-0-0 2018B-10:   לוין מיכאיל 20117021, 201121
201-1-0251 תורת הפונקציות המרוכבות Theory of Functions of a Complex Variable 4 4-0-0 2018B-10:   פוליאקובסקי ארקדי 201131
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2019B-10:   בר לב יבגני
2019B-11:    
20312161
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Research Topics Seminar 1 .5 0-0-1 2019A-10:   מידן דגנית
2019B-10:   מידן   דגנית
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2019A-10:   ציטרון צבי הירש
2019A-20:   ציטרון   צבי הירש
2019B-10:   ציטרון   צבי הירש
2019B-20:   ציטרון   צבי הירש
20312553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553
points points 14
total points total points 14