נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה והנדסת חומרים- קורסי חובה בלבד

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2019A-10:   דוידסון-שרתוק מגי
2019A-20:   רוט   משה
2019A-30:   דוידסון-שרתוק   מגי
2019A-40:   לרר ביתן   סטפני
2019A-50:   גרמן   רונית
2019A-60:   גרמן   רונית
2019A-70:   בייטנברט   אלכסנדרה
2019A-80:   רוט   משה
2019A-90:   בייטנברט   אלכסנדרה
2019A-100:   דוידסון-שרתוק   מגי
2019A-110:   לרר ביתן   סטפני
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 2019A-10:   שטראוס יוסף
2019A-11:   שטראוס   יוסף
2019A-12:   שטראוס   יוסף
2019A-13:   שטראוס   יוסף
20119821, 20119631, 20119541
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2019A-10:   ויניקוב ויקטור
2019A-11:   דיקשטיין   יותם
20119681
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2019A-10:   דן-כהן ישי
2019A-20:   טיומקין   איליה
2019A-30:   קרנר   דמיטרי
2019A-11:   חסנוב   אולג
2019A-12:    
2019A-13:   חסנוב   אולג
2019A-21:   אברמוב   מישל
2019A-22:   חסנוב   אולג
2019A-23:   ולדימירסקי   אנה
2019A-31:   ולדימירסקי   אנה
2019A-32:   אברמוב   מישל
2019A-33:   אברמוב   מישל
20119641, 20119671, 20119681
201-1-9641 אלגברה לינארית להנדסת חשמל Linear Algebra for Electrical Engineering 6 5-2-0 2019A-10:   סולומון יער
2019A-20:   סמית   סטוארט
2019A-30:   סמורודינסקי   שחר
2019A-40:   גולקו   דניס
2019A-11:   כהן   שיר
2019A-12:   קרימר   אפרת
2019A-13:   רייזיס   זהר
2019A-21:   מאיר   נדב
2019A-22:   קרימר   אפרת
2019A-31:   פיקובסקי   אלכסנדר
2019A-32:   פיקובסקי   אלכסנדר
2019A-33:   מאיר   נדב
2019A-41:   כהן   שיר
2019A-42:   רייזיס   זהר
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2019A-10:   ויניקוב ויקטור
2019A-20:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2019A-30:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2019A-40:   גולקו   דניס
2019A-11:   חסנוב   אולג
2019A-12:   חסנוב   אולג
2019A-13:   אברמוב   מישל
2019A-21:   חסנוב   אולג
2019A-22:   רפופורט   מרינה
2019A-23:   ולדימירסקי   אנה
2019A-31:   אברמוב   מישל
2019A-32:   חסנוב   אולג
2019A-33:   ולדימירסקי   אנה
2019A-41:   רפופורט   מרינה
2019A-42:   ולדימירסקי   אנה
2019A-43:   חסנוב   אולג
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2018B-10:   גולקו דניס
2018B-20:   שאול   לירן
2018B-30:   מרקייביץ   דניאל וולף
2018B-11:   ויבורסקי   שי
2018B-12:   חסנוב   אולג
2018B-13:   חסנוב   אולג
2018B-21:   ויבורסקי   שי
2018B-22:   ויבורסקי   שי
2018B-23:   רפופורט   מרינה
2018B-31:   רפופורט   מרינה
2018B-32:   רפופורט   מרינה
2018B-33:    
2018C-10:   בסר   אמנון
2018C-11:   ולדימירסקי   אנה
2018C-12:   ולדימירסקי   אנה
2018C-13:   ולדימירסקי   אנה
20119671, 20119641
201-1-9831 תורת ההסתברות להנדסת חשמל Probabilty Theory For EE 3.5 3-1-0 2019A-10:   ידין אריאל
2019A-20:   גולקו   דניס
2019A-30:   ידין   אריאל
2019A-11:   פורטנוב   איגור
2019A-12:   פורטנוב   איגור
2019A-13:   ויבורסקי   שי
2019A-14:   ויבורסקי   שי
2019A-21:   חסנוב   אולג
2019A-22:   חסנוב   אולג
2019A-23:   ויבורסקי   שי
2019A-31:   ויבורסקי   שי
2019A-32:   ויבורסקי   שי
2019A-33:   חסנוב   אולג
20112371, 20119681, 20119671, 20119641, 20311141
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2019A-10:   כץ אבגני
2019A-20:   המחלקה   מורי
2019A-11:   צוק   עומר
2019A-12:   חבר   שמעון אריה
2019A-13:   חבר   שמעון אריה
2019A-21:    
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2019A-10:   מידן דגנית
203-1-1171 פרקים בפיסיקה קלאסית Topics in Classical physics 2 2-0-0 2019B-10:   ליוברסקי יורי 20311281
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2019A-10:   ציטרין עדי
2019A-20:   המחלקה   מורי
2019A-11:   יגאל   תומר
2019A-12:   יגאל   תומר
2019A-13:   ערד   אופיר
2019A-21:    
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2019B-10:   ביטון יעקב
2019B-20:   פולמן   רון
2019B-30:   פולמן   רון
2019B-40:   פולמן   רון
2019B-50:   פולמן   רון
2019B-60:   פולמן   רון
20311281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2019A-10:   מאיר יגאל
2019A-11:   יאבילברג   קונסטנטין
2019A-12:   יאבילברג   קונסטנטין
20312371, 20119821, 20119631, 20119681
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2019A-10:   גדלין מיכאל
2019A-11:   אזולאי   ברק
20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119811
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2019B-10:   בר לב יבגני
2019B-11:    
20312161
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2019A-10:   מידן דגנית
2019A-11:   דהן   דניאל
2019A-12:   לביא   אסף
20312371, 20119821, 20119541, 20119631, 20119681
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Research Topics Seminar 1 .5 0-0-1 2019A-10:   מידן דגנית
2019B-10:   מידן   דגנית
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2 Research Topics Seminar 2 .5 0-0-1 2019A-10:   מידן דגנית
2019B-10:   מידן   דגנית
20312291 לומדים ב-207 בנין 54.
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2019B-10:   גדלין מיכאל
2019B-20:    
2019B-11:    
2019B-12:    
2019B-21:    
20311281, 20119821, 20311141 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2019B-10:   ליוברסקי יורי
2019B-11:    
20312371, 20312281, 20119841, 20119821
203-1-2551 בטיחות במעבדה Laboratory Safety 0 0-0-0 2019A-10:   ביטון יעקב
2019B-10:   ביטון   יעקב
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2019A-10:   ציטרון צבי הירש
2019A-20:   ציטרון   צבי הירש
2019B-10:   ציטרון   צבי הירש
2019B-20:   ציטרון   צבי הירש
20311623, 20311523
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2019A-10:   ציטרון צבי הירש
2019A-20:   ציטרון   צבי הירש
2019B-10:   ציטרון   צבי הירש
2019B-20:   ציטרון   צבי הירש
20312553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553
203-1-3111 פיסיקת מצב מוצק 1 Solid State Physics 1 3.5 3-1-0 2019A-10:   שכטר משה
2019A-11:   דולברג   תומר
20313141, 20312261
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2019B-10:   פיינגולד מריו
2019B-11:    
20312281, 20312121
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 2019A-10:   ביטון יעקב
2019B-10:    
20312653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2019A-10:   מנסן ישי
2019B-10:    
20312281, 20312553, 20312121, 20313141, 20312653
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2019A-10:   כהן דורון
2019A-11:   דהן   דניאל
20313141
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-1 2019A-10:   בן-אברהם ש"י
2019A-20:   בן-אברהם   ש"י
20312381, 20313141
203-1-3451 מבוא לפיסיקה חישובית Introduction to Computational Method in Physics 4 3-2-0 2019B-10:   קשת אורי
2019B-11:    
20311141, 20311281, 20312371, 20312121
203-2-5251 פיסיקת מצב מוצק 2 Solid State Physics 2 3.5 3-1-0 2019B-10:   שכטר משה
2019B-11:    
20313111
204-1-1571 כימיה בסיסית לתלמידי הנדסה Basic Chemistry for Engineering Students 4.5 4-1-0 2019A-10:   מנזורולה עמנואל
2019A-20:   מנזורולה   עמנואל
2019A-11:   גולדשטיין   אלינה
2019A-12:   גולדשטיין   אלינה
2019A-21:   גולדשטיין   אלינה
2019A-22:   גולדשטיין   אלינה
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0 2019A-10:    
365-1-1021 תורת החומרים 1 Materials Science 1 3.5 3-1-0 2019A-10:   גולן יובל
2019A-11:   פרידמן   אופיר חיים
2019A-12:   פרידמן   אופיר חיים
2019A-13:    
365-1-2011 תורת החומרים 2 Materials Science 2 3.5 3-1-0 2018B-10:   משי לואיזה
2018B-11:   יניב   גילי
2018B-12:   טמפלמן   יעל
2018B-13:   יניב   גילי
36511021
365-1-2111 תרמודינמיקה 1 Thermodynamics 1 4 3-2-0 2019A-10:   שנק רוני
2019A-11:   מזרחי   ניצן
2019A-12:   מזרחי   ניצן
365-1-2121 תרמודינמיקה 2 Thermodynamics 2 4 3-2-0 2018B-10:   שנק רוני
2018B-11:   מזרחי   ניצן
2018B-12:   מזרחי   ניצן
36212241
365-1-2211 תהליכים 1 Materials Processing 1 3.5 3-1-0 2019A-10:   פרגה נחום
2019A-11:   סטרומזה   עינת
2019A-12:   סטרומזה   עינת
36512111, 36512121
365-1-2323 מעבדת חומרים 2 Materials Laboratory 2 1.5 0-0-3 2018B-10:   פרגה נחום
2018B-20:   פרגה   נחום
2018B-30:   פרגה   נחום
2018B-40:   פרגה   נחום
36512313
365-1-3011 מטלורגיה פיסיקלית 1 Physical Metallurgy 1 3.5 3-1-0 2019A-10:   לאון אברהם
2019A-11:   לאון   אברהם
2019A-12:   לאון   אברהם
36512111, 36512121, 36511021, 36512011
365-1-3021 מטלורגיה פיסיקאלית 2 Physical Metallurgy 2 3.5 3-1-0 2018B-10:   אגיון אלי
2018B-11:   לאון   אברהם
2018B-12:   לאון   אברהם
36513011
365-1-3111 תכונות מכניות של חומרים 1 Mechanical properties of materials 1 3.5 3-1-0 2019A-10:   שנק רוני
2019A-11:   הלל   גיא
2019A-12:   הלל   גיא
36511021
365-1-3121 תכונות מכניות של חומרים 2 Mechanical properties of materials 2 3.5 3-1-0 2018B-10:   שנק רוני
2018B-11:   ארגמן   אורי
2018B-12:   ארגמן   אורי
2018B-13:   ארגמן   אורי
36513111
365-1-3313 מעבדת חומרים 3 Materials Laboratory 3 1.5 0-0-3 2019A-110:   פרגה נחום
2019A-120:   פרגה   נחום
2019A-130:   פרגה   נחום
2019A-140:    
36512323
365-1-3323 מעבדת חומרים 4 Materials Laboratory 4 1.5 0-0-3 2018B-10:   פרגה נחום
2018B-20:   פרגה   נחום
2018B-30:   פרגה   נחום
2018B-40:   פרגה   נחום
36513313
365-1-3471 אפיון חומרים Materials Characterization 3.5 3-1-0 2018B-10:   גולן יובל
2018B-11:   פרידמן   אופיר חיים
2018B-12:   פרידמן   אופיר חיים
36511021, 36512011, 36514441
365-1-3842 מעבר חום וחומר Heat & Mass Transfer 3.5 3-1-0 2019A-10:   חיים מרדכי
2019A-11:   אוסטרובסקי   נטלי
2019A-12:   אוסטרובסקי   נטלי
20119171, 36512121
365-1-4013 מעבדת חומרים מתקדמת 5 Advanced Materials Laboratory 5 1.5 0-0-4 2019A-110:    
2019A-120:   חיון   שמואל
2019A-130:   חיון   שמואל
36513323, 36513471, 36514441 לא תפתח
365-1-4115 פרוייקט מחקרי פיסיקה חומרים Research project Physical Materials 5 0-0-0 2019A-10:   אגיון אלי 20119241, 20119811, 20311281, 20411571, 29911121, 36511021, 20119821, 20119841, 20311623, 20312371, 36512011, 201171, 2011131, 20312121, 20312281, 36512111, 15315051, 20312381, 20312553, 20313141, 36512121, 20312161, 20312653, 20313241, 20313271, 36512211, 36513011, 36513111, 36513313, 20312291, 36513021, 36513121, 36513323, 36513471, 2031111
365-1-4125 פרוייקט מחקרי 2 - פיסיקה חומרים Research project Physical Materials 2 5 0-0-0 2018B-10:   אגיון אלי 20119811, 20311141, 20311281, 20411571, 36511021, 29911121, 20119841, 20311623, 20312371, 36512011, 201171, 2011131, 20312121, 20312281, 36512111, 15315051, 20312381, 20312553, 20313141, 36512121, 36512021, 20312161, 20312653, 20313241, 20313271, 36512211, 36513011, 36513111, 36513313, 20312291, 36513842, 36513021, 36513121, 36513323, 36513471, 20312292, 20313111, 20313163, 36514013, 36514441, 20119641, 2031111, 20319081, 20119631, 20119541
365-1-4141 התקני מוליכים למחצה semiconductor devices 3.5 3-1-0 2018B-10:   אשכנזי נורית
2018B-11:   זילברבוש   אוהד
36513141, 20312121, 20313111, 20312421
365-1-4153 מעבדה למוליכים למחצה Semiconducting Devices and Structure Properties - Laboratory 1.5 0-0-3 2018B-10:   ג'רשנלי אלברט
2018B-20:   ג'רשנלי   אלברט
365-1-4441 דיפרקצית קרני איקס Crystallography and X-Ray Diffraction 3.5 3-1-0 2019A-10:   משי לואיזה
2019A-11:   יניב   גילי
2019A-12:   יניב   גילי
36511021
900-5-2002 הדרכת בטיחות כימית וביולוגית Tranining in Chemical & Biological Safety 0 2-0-0 2019A-0:     קורס ממוחשב במודל
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2019A-10:    
2019A-20:    
2019A-30:    
2019A-40:    
2019A-60:    
2019A-100:    
2019A-110:    
points points 170.5
total points total points 170.5