נספח א׳

מגמת פוטוניקה- קורסי חובה בלבד

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2019A-10:   דוידסון-שרתוק מגי
2019A-20:   רוט   משה
2019A-30:   דוידסון-שרתוק   מגי
2019A-40:   לרר ביתן   סטפני
2019A-50:   גרמן   רונית
2019A-60:   גרמן   רונית
2019A-70:   בייטנברט   אלכסנדרה
2019A-80:   רוט   משה
2019A-90:   בייטנברט   אלכסנדרה
2019A-100:   דוידסון-שרתוק   מגי
2019A-110:   לרר ביתן   סטפני
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 2019A-10:   שטראוס יוסף
2019A-11:   שטראוס   יוסף
2019A-12:   שטראוס   יוסף
2019A-13:   שטראוס   יוסף
20119821, 20119631, 20119541
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2019A-10:   ויניקוב ויקטור
2019A-11:   דיקשטיין   יותם
20119681
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2019A-10:   דן-כהן ישי
2019A-20:   טיומקין   איליה
2019A-30:   קרנר   דמיטרי
2019A-11:   חסנוב   אולג
2019A-12:    
2019A-13:   חסנוב   אולג
2019A-21:   אברמוב   מישל
2019A-22:   חסנוב   אולג
2019A-23:   ולדימירסקי   אנה
2019A-31:   ולדימירסקי   אנה
2019A-32:   אברמוב   מישל
2019A-33:   אברמוב   מישל
20119641, 20119671, 20119681
201-1-9641 אלגברה לינארית להנדסת חשמל Linear Algebra for Electrical Engineering 6 5-2-0 2019A-10:   סולומון יער
2019A-20:   סמית   סטוארט
2019A-30:   סמורודינסקי   שחר
2019A-40:   גולקו   דניס
2019A-11:   כהן   שיר
2019A-12:   קרימר   אפרת
2019A-13:   רייזיס   זהר
2019A-21:   מאיר   נדב
2019A-22:   קרימר   אפרת
2019A-31:   פיקובסקי   אלכסנדר
2019A-32:   פיקובסקי   אלכסנדר
2019A-33:   מאיר   נדב
2019A-41:   כהן   שיר
2019A-42:   רייזיס   זהר
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2019A-10:   ויניקוב ויקטור
2019A-20:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2019A-30:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2019A-40:   גולקו   דניס
2019A-11:   חסנוב   אולג
2019A-12:   חסנוב   אולג
2019A-13:   אברמוב   מישל
2019A-21:   חסנוב   אולג
2019A-22:   רפופורט   מרינה
2019A-23:   ולדימירסקי   אנה
2019A-31:   אברמוב   מישל
2019A-32:   חסנוב   אולג
2019A-33:   ולדימירסקי   אנה
2019A-41:   רפופורט   מרינה
2019A-42:   ולדימירסקי   אנה
2019A-43:   חסנוב   אולג
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2018B-10:   גולקו דניס
2018B-20:   שאול   לירן
2018B-30:   מרקייביץ   דניאל וולף
2018B-11:   ויבורסקי   שי
2018B-12:   חסנוב   אולג
2018B-13:   חסנוב   אולג
2018B-21:   ויבורסקי   שי
2018B-22:   ויבורסקי   שי
2018B-23:   רפופורט   מרינה
2018B-31:   רפופורט   מרינה
2018B-32:   רפופורט   מרינה
2018B-33:    
2018C-10:   בסר   אמנון
2018C-11:   ולדימירסקי   אנה
2018C-12:   ולדימירסקי   אנה
2018C-13:   ולדימירסקי   אנה
20119671, 20119641
201-1-9831 תורת ההסתברות להנדסת חשמל Probabilty Theory For EE 3.5 3-1-0 2019A-10:   ידין אריאל
2019A-20:   גולקו   דניס
2019A-30:   ידין   אריאל
2019A-11:   פורטנוב   איגור
2019A-12:   פורטנוב   איגור
2019A-13:   ויבורסקי   שי
2019A-14:   ויבורסקי   שי
2019A-21:   חסנוב   אולג
2019A-22:   חסנוב   אולג
2019A-23:   ויבורסקי   שי
2019A-31:   ויבורסקי   שי
2019A-32:   ויבורסקי   שי
2019A-33:   חסנוב   אולג
20112371, 20119681, 20119671, 20119641, 20311141
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2019A-10:   כץ אבגני
2019A-20:   המחלקה   מורי
2019A-11:   צוק   עומר
2019A-12:   חבר   שמעון אריה
2019A-13:   חבר   שמעון אריה
2019A-21:    
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2019A-10:   מידן דגנית
203-1-1171 פרקים בפיסיקה קלאסית Topics in Classical physics 2 2-0-0 2019B-10:   ליוברסקי יורי 20311281
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2019A-10:   ציטרין עדי
2019A-20:   המחלקה   מורי
2019A-11:   יגאל   תומר
2019A-12:   יגאל   תומר
2019A-13:   ערד   אופיר
2019A-21:    
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2019B-10:   ביטון יעקב
2019B-20:   פולמן   רון
2019B-30:   פולמן   רון
2019B-40:   פולמן   רון
2019B-50:   פולמן   רון
2019B-60:   פולמן   רון
20311281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2019A-10:   מאיר יגאל
2019A-11:   יאבילברג   קונסטנטין
2019A-12:   יאבילברג   קונסטנטין
20312371, 20119821, 20119631, 20119681
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2019A-10:   גדלין מיכאל
2019A-11:   אזולאי   ברק
20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119811
203-1-2181 אופטיקה קלסית ומודרנית Classical and Modern Optics 3.5 3-1-0 2019B-10:   גולומב דוד
2019B-11:    
20312121 הקורס חובה למגמת אלקטרואופטיקה בחירה לשאר.
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2019B-10:   בר לב יבגני
2019B-11:    
20312161
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2019A-10:   מידן דגנית
2019A-11:   דהן   דניאל
2019A-12:   לביא   אסף
20312371, 20119821, 20119541, 20119631, 20119681
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Research Topics Seminar 1 .5 0-0-1 2019A-10:   מידן דגנית
2019B-10:   מידן   דגנית
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2 Research Topics Seminar 2 .5 0-0-1 2019A-10:   מידן דגנית
2019B-10:   מידן   דגנית
20312291 לומדים ב-207 בנין 54.
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2019B-10:   גדלין מיכאל
2019B-20:    
2019B-11:    
2019B-12:    
2019B-21:    
20311281, 20119821, 20311141 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2019B-10:   ליוברסקי יורי
2019B-11:    
20312371, 20312281, 20119841, 20119821
203-1-2551 בטיחות במעבדה Laboratory Safety 0 0-0-0 2019A-10:   ביטון יעקב
2019B-10:   ביטון   יעקב
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2019A-10:   ציטרון צבי הירש
2019A-20:   ציטרון   צבי הירש
2019B-10:   ציטרון   צבי הירש
2019B-20:   ציטרון   צבי הירש
20311623, 20311523
203-1-2631 אלקטרוניקה Electronics 4 3-2-0 2019B-10:   בלומנפלד עדי
2019B-11:   בלומנפלד   עדי
20312371
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2019A-10:   ציטרון צבי הירש
2019A-20:   ציטרון   צבי הירש
2019B-10:   ציטרון   צבי הירש
2019B-20:   ציטרון   צבי הירש
20312553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553
203-1-3111 פיסיקת מצב מוצק 1 Solid State Physics 1 3.5 3-1-0 2019A-10:   שכטר משה
2019A-11:   דולברג   תומר
20313141, 20312261
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2019B-10:   פיינגולד מריו
2019B-11:    
20312281, 20312121
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 2019A-10:   ביטון יעקב
2019B-10:    
20312653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2019A-10:   מנסן ישי
2019B-10:    
20312281, 20312553, 20312121, 20313141, 20312653
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2019A-10:   כהן דורון
2019A-11:   דהן   דניאל
20313141
203-1-3263 מעבדה ג2 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C2 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2019A-10:   פרומקר יבגני יוג'ין
2019B-10:   פרומקר   יבגני יוג'ין
20313163, 20313141 מתקיימת ביחד עם מעבדה 3163
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-1 2019A-10:   בן-אברהם ש"י
2019A-20:   בן-אברהם   ש"י
20312381, 20313141
203-1-3451 מבוא לפיסיקה חישובית Introduction to Computational Method in Physics 4 3-2-0 2019B-10:   קשת אורי
2019B-11:    
20311141, 20311281, 20312371, 20312121
203-2-5311 תורת הקרינה Radiation Theory 2.5 2-1-0 2019A-10:   פורטנוב אלכסנדר
2019A-11:    
20312381, 20313141
203-2-5321 פיסיקה אטומית ומולקולרית Atomic and Molecular Physics 3.5 3-1-0 2019B-10:   מנסן ישי
2019B-11:    
20313141, 20312371 ההרצאה תתקיים בין 8.30 ל-11.30
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0 2019A-10:    
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2019A-10:    
2019A-20:    
2019A-30:    
2019A-40:    
2019A-60:    
2019A-100:    
2019A-110:    
points points 116
203-2-4321 אופטיקה קוונטית Quantum Optics 3 3-0-0 2019A-10:   בר אילנה
או or
203-2-4331 לייזרים, אופטיקה לא לינארית ואולטרא מהירה Lasers, Nonlinear and Ultrafast optics 3 3-0-0 2019B-10:   פרומקר יבגני יוג'ין 20312381 הקורס מיועד גם לתלמידי שנה ג.
total points total points 119