נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה והנדסת חשמל ומחשבים- קורסי חובה בלבד

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2020A-10:   דוידסון-שרתוק מגי
2020A-20:   רוט   ריצרד משה
2020A-30:   דוידסון-שרתוק   מגי
2020A-40:   ביתן   סטפני
2020A-50:   גרמן   רונית
2020A-60:   בייטנברט   אלכסנדרה
2020A-70:   גרמן   רונית
2020A-80:   דוידסון-שרתוק   מגי
2020A-90:   רוט   ריצרד משה
2020A-100:   בייטנברט   אלכסנדרה
2020A-110:   ביתן   סטפני
201-1-0071 פונקציות מרוכבות להנדסת חשמל Complex Analysis for EE 3.5 3-1-0 2019A-10:   שטראוס יוסף
2019A-11:   שטראוס   יוסף
2019A-12:   שטראוס   יוסף
2019A-13:   שטראוס   יוסף
2019B-10:   קרנר   דמיטרי
2019B-20:   שטראוס   יוסף
2019B-30:   איידלשטין   נעה
2019B-11:   פורת   מרדכי
2019B-12:   פורת   מרדכי
2019B-13:   פורת   מרדכי
2019B-21:   דיקשטיין   יותם
2019B-22:   פורת   מרדכי
2019B-23:   דיקשטיין   יותם
2019B-31:   דיקשטיין   יותם
2019B-32:   דיקשטיין   יותם
2019B-33:    
20119821, 20119631, 20119541
201-1-6201 מתמטיקה דיסקרטית להנדסת תקשורת Discrete Mathematics for Communication Engineering 3.5 3-1-0 2020A-10:   זיו-אב מתן
2020A-20:   סמורודינסקי   שחר
2020A-30:   סמורודינסקי   שחר
2020A-11:   גוריון   אמיר
2020A-12:   גוריון   אמיר
2020A-13:   שמרת   עמית
2020A-21:   שמרת   עמית
2020A-22:   שמרת   עמית
2020A-23:   שמרת   עמית
2020A-31:   גוריון   אמיר
2020A-32:   גוריון   אמיר
2020A-33:    
20119641
201-1-9511 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 1 Linear Algebra for Electrical Engineering 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   שטראוס יוסף
2020A-20:   ליפיאנסקי   רובים
2020A-30:   סולומון   יער
2020A-40:   סמית   סטיוארט
2020A-11:   קרימר   אפרת
2020A-12:   קרימר   אפרת
2020A-13:   קרימר   אפרת
2020A-21:   קרימר   אפרת
2020A-22:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-23:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-31:    
2020A-32:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-33:   גרינבאום רייזיס   זהר
2020A-41:   פיקובסקי   אלכסנדר
2020A-42:   פיקובסקי   אלכסנדר
201-1-9521 אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2 Linear Algebra for Electrical Engineering 2 2.5 2-1-0 2020B-10:    
2020B-11:    
20119511
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2020A-10:   שטראוס יוסף
2020A-20:   גולקו   דניס
2020A-30:   קרנר   דמיטרי
2020A-11:   אברמוב   מישל
2020A-12:   ולדימירסקי   אנה
2020A-21:   אברמוב   מישל
2020A-22:   ולדימירסקי   אנה
2020A-23:   ולדימירסקי   אנה
2020A-31:   ולדימירסקי   אנה
2020A-32:   רון   לירן
2020A-33:    
20119671, 20119681, 20119511
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2020A-10:   ויניקוב ויקטור
2020A-20:   בסר   אמנון
2020A-30:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2020A-40:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2020A-11:   רפופורט   מרינה
2020A-12:   רפופורט   מרינה
2020A-13:    
2020A-21:    
2020A-22:    
2020A-23:   ולדימירסקי   אנה
2020A-31:   ולדימירסקי   אנה
2020A-32:   ולדימירסקי   אנה
2020A-33:   רפופורט   מרינה
2020A-41:   רפופורט   מרינה
2020A-42:   רפופורט   מרינה
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2019B-10:   גולן גילי
2019B-20:   גולקו   דניס
2019B-30:   מרקייביץ   דניאל וולף
2019B-11:   הרוש   דור
2019B-12:   חסנוב   אולג
2019B-13:   חסנוב   אולג
2019B-21:   רפופורט   מרינה
2019B-22:   רפופורט   מרינה
2019B-23:   רפופורט   מרינה
2019B-31:   הרוש   דור
2019B-32:   הרוש   דור
2019B-33:   חסנוב   אולג
2019C-10:    
2019C-11:    
2019C-12:    
2019C-13:    
20119671, 20119641
201-1-9831 תורת ההסתברות להנדסת חשמל Probabilty Theory For EE 3.5 3-1-0 2020A-10:   גולקו דניס
2020A-20:   זיו-אב   מתן
2020A-11:   חסנוב   אולג
2020A-12:   חסנוב   אולג
2020A-13:    
2020A-21:   חסנוב   אולג
2020A-22:   חסנוב   אולג
20112371, 20119681, 20119671, 20119641, 20311141
201-1-9901 אנליזת פורייה להנדסת חשמל Fourier analysis for Electrical Engineering 3.5 3-1-0 2021A-10:    
2021A-11:    
20119521, 20119681
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2020A-10:   כץ אבגני
2020A-20:    
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
2020A-21:    
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2020A-10:   מידן דגנית
203-1-1171 פרקים בפיסיקה קלאסית Topics in Classical physics 2 2-0-0 2019B-10:   ליוברסקי יורי 20311281
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2020A-10:   ציטרין עדי
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2019B-10:   ביטון יעקב
2019B-20:   ריץ'   דניאל
2019B-30:   ריץ'   דניאל
2019B-40:   ריץ'   דניאל
2019B-50:   ריץ'   דניאל
2019B-60:   ביטון   יעקב
20311281 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2020A-10:   קריצבסקי אולג
2020A-11:    
2020A-12:    
20312371, 20119631, 20119681
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2020A-10:   גדלין מיכאל
2020A-11:    
2020A-12:    
20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119671
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2019B-10:   בר לב יבגני
2019B-11:   מושקוביץ   עידו
20312161
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2020A-10:   קובץ עילי
2020A-11:    
2020A-12:    
20312371, 20119821, 20119541, 20119631, 20119681 הפסקה של שעה בין 13-14
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Research Topics Seminar 1 .5 0-0-1 2020A-10:    
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2 Research Topics Seminar 2 .5 0-0-1 2020A-10:     20312291 לומדים ב-207 בנין 54.
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2019B-10:   גדלין מיכאל
2019B-20:    
2019B-11:   אליקשוילי   אלכסנדר
2019B-12:   אליקשוילי   אלכסנדר
2019B-21:    
20311281, 20119821, 20311141 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2019B-10:   ליוברסקי יורי
2019B-11:   אזולאי   ברק
2019B-12:   אזולאי   ברק
20312371, 20312281, 20119681
203-1-2551 בטיחות במעבדה Laboratory Safety 0 0-0-0 2020A-10:    
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2020A-10:   ציטרון צבי הירש
2020A-20:   ציטרון   צבי הירש
20311623, 20311523
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2019B-10:   פיינגולד מריו
2019B-11:   דהן   דניאל
2019B-12:   דהן   דניאל
20312281, 20312121
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 2020A-10:     20312653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2020A-10:   ביטון יעקב 20312281, 20312553, 20312121, 20313141, 20312653
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2020A-10:   כהן דורון
2020A-11:    
20313141
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-1 2020A-10:    
2020A-20:    
20312381, 20313141
203-1-3401 פרויקט 1 Project 1 4 0-0-0 2020A-10:    
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
361-1-1021 מבוא להנדסת חשמל Introduction to Electrical Engineering 5 4-2-0 2020A-10:    
2020A-20:    
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
2020A-14:    
2020A-21:    
2020A-22:    
2020A-23:    
36111081, 20119671, 20119681, 20311471, 20311371, 20119641
361-1-1061 סדנה לכתיבה אקדמית Academic Writing workshop .5 1-0-0 2020A-10:    
2020A-20:    
2020A-30:    
2020A-40:    
15315051
361-1-2011 מבוא למערכות ליניאריות Introduction to Linear Systems 3.5 3-1-0 2020A-10:    
2020A-11:    
2020A-12:    
36111021, 201141
361-1-2063 מעבדת מבוא בחשמל Introductory Electricity Laboratory 1.5 0-0-3 2020A-10:    
2020A-20:    
36111021
361-1-2171 מבוא להתקני מוליכים למחצה Introduction to Semiconductor Devices 4.5 4-1-0 2019B-10:   הבא שלמה
2019B-20:   הבא   שלמה
2019B-30:   הבא   שלמה
2019B-11:   ברנע   שירן
2019B-12:   ברנע   שירן
2019B-21:    
2019B-22:   ברנע   שירן
2019B-31:   ברנע   שירן
2019B-32:   ברנע   שירן
36111021, 50051013, 20312391
361-1-2251 מבוא לשיטות חישוביות Introduction to Computational Methods 3.5 3-1-0 2019B-10:   שליבינסקי אמיר
2019B-20:   שליבינסקי   אמיר
2019B-30:   שליבינסקי   אמיר
2019B-11:   איפרגן   איתי
2019B-12:   איפרגן   איתי
2019B-13:   איפרגן   איתי
2019B-14:   צימרמן   נטע
2019B-21:   קראוז   אופיר
2019B-22:   קראוז   אופיר
2019B-23:   קראוז   אופיר
2019B-24:   צימרמן   נטע
2019B-31:   שקד   שלומית
2019B-32:   שקד   שלומית
2019B-33:   שקד   שלומית
2019B-34:   צימרמן   נטע
20119671, 36111081
361-1-3021 מבוא למעגלים אלקטרוניים סיפרתיים Introduction to Digital Electronic Circuits 3.5 3-1-0 2020A-10:   בלנקי אלכסנדר
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
36112171
361-1-3061 מבוא לתהליכים אקראיים Introduction to Stochastic Processes 4 3-2-0 2020A-10:    
2020A-20:    
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
2020A-21:    
2020A-22:    
2020A-23:    
20119831, 20119641, 36112011, 201171
361-1-3093 מעבדה למעגלים אלקטרוניים Electronic Circuits Laboratory 2 0-0-4 2020A-10:    
2020A-20:    
2020A-30:    
2020A-40:    
2020A-50:    
2020A-60:    
2020A-70:    
36112063
361-1-3201 מבוא למחשבים Introduction to Computers 4.5 3-1-2 2020A-10:    
2020A-20:    
2020A-30:    
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-21:    
2020A-22:    
2020A-31:    
2020A-32:    
2020A-41:    
2020A-42:    
2020A-51:    
2020A-52:    
2020A-61:    
2020A-62:    
36113231, 36111091
361-1-3231 מערכות ספרתיות להנדסת חשמל ומחשבים Digital Systems for Electrical and Computer Engineering 3.5 3-1-0 2019B-10:   שורץ משה
2019B-20:   יחזקאלי   יונתן
2019B-11:   שמואל   אלי
2019B-12:   שמואל   אלי
2019B-13:   שמואל   אלי
2019B-14:   יחזקאלי   יונתן
2019B-21:   יחזקאלי   יונתן
2019B-22:   יחזקאלי   יונתן
2019B-23:   יחזקאלי   יונתן
2019B-24:   יחזקאלי   יונתן
361-1-3321 מבוא לעבוד אותות Introduction to Signal Processing 4 3-2-0 2020A-10:   רפאלי בעז
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
2020A-14:    
2020A-15:    
2020A-16:    
36112011
361-1-3651 מבוא לאלקטרומגנטיות וגלים Introduction to Electromagnetics & Waves 3.5 3-1-0 2020A-10:   בריק יניב
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
36113011, 2011101
361-1-3661 מבוא למעגלים אלקטרוניים אנלוגיים Introduction to Analog Electronic Circuits 3.5 3-1-0 2020A-10:   לוצאטו אריאל
2020A-11:    
2020A-12:    
2020A-13:    
2020A-14:    
2020A-15:    
2020A-16:    
36112063, 36112011, 36112171
371-1-1601 יסודות מדעי המחשב Foundations of Computer Science 5 4-2-0 2019B-10:    
2019B-11:    
2019B-12:    
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2019A-10:    
2019A-20:    
2019A-30:    
2019A-40:    
2019A-60:    
2019A-100:    
2019A-110:    
2019B-10:    
2019B-20:    
2019B-30:    
2019B-40:    
2019B-60:    
2019B-100:    
2019B-110:    
points points 148.5
361-1-4010 פרויקט הנדסי 1 לתלמידי תוכנית מית"ר להנדסה Engineering project 1 for MEITAR program 4 0-0-0 2020A-10:    
או or
361-1-4013 פרויקט הנדסי 1 Engineering Project 1 4 0-0-0 2020A-10:     15315051, 2011101, 36112171, 36112063, 36113011, 36113353, 20312391, 36113093, 360111, 36111061, 36113061, 36113661, 20219011, 36113201, 36112251, 36113321, 36113021, 50051013
361-1-4020 פרויקט הנדסי 2 לתלמידי תוכנית מית"ר להנדסה Engineering project 2 for MEITAR program 5 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:    
או or
361-1-4023 פרויקט הנדסי 2 Engineering Project 2 5 0-0-0 2019A-10:    
2019B-10:   ארנון   שלומי
36114013
total points total points 157.5