נספח ב׳

Biophysics

Requirements

Compulsory courses

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-4171 מכניקה סטטיסטית Statistical Mechanics 3.5 3-1-0 ,
203-2-5121 פיסיקה של מצב רך Soft Matter Physics 3 3-0-0 2020B-1: קריצבסקי אולג
total points total points 6.5

Electives

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5351 פיסיקה של תא חי Physics of the Living Cell 3 3-0-0 2020A-1: פיינגולד מריו 203-1-2161
205-1-1671 מבוא לנוירוביולוגיה Introduction to Neurobiology 2 2-0-0 2022A-1: ליברסאט פרדריק 205-1-9011, 205-1-9161 הקורס יינתן בשפה האנגלית חייב קורס קדם פיזיולוגיה של בעלי חיים
205-2-8091 מבוא לרשתות עצביות ומודלים של מערכת העצבים Introduction to Neural Networks and Models of the Nervous System 2 0-0-0 2022A-1: שגב רונן
362-2-5311 מכניקת זורמים לא ניוטונים Mechanics of Non-Newtonian Fluids 3 3-0-0 2021B-1: סייג רועי קורס של תואר שני , חייב לעמוד בתנאים המקובלים כמפורט בתקנון (סעיף 4.6) , מועד בחינה אחד ציון 65 לפחות
363-2-3121 תופעות שפה בנוזלים ופולימרים Interfacial phenomena in liquids and polymers 3 3-0-0 2018B-1: צרי יואב
363-2-5501 ביופולימרים Biopolymers 3 3-0-0 2022A-1: ברנהיים אן
367-2-5421 נוזלים מורכבים Complex Fluids 3 3-0-0 2011B-1: פרגו עודד
367-2-5461 עיבוד נתונים מתקדם Signal analysis for biomedical engineers 3 3-0-0 2018B-1: דונחין עופר 367-1-4261, 411-1-3616
367-2-5741 חישה ותפישה של מגע Haptic sensing and perception 3 3-0-0 2021A-1: ניסקיי אילנה 411-1-3616, 201-1-131, 367-1-4261
369-2-2221 מבוא לפיסיקה של חומר רך וביולוגית Introduction to Biological and Soft Matter Physics 3 3-0-0 2022B-1: גרנק רוני
369-2-5081 עקרונות תרמודינמיקה סטטיסטית בביוחומרים וחומר רך Principles of Statistical Mechanics in Biomaterials and Soft Matter 3 3-0-0 2022A-1: גרנק רוני 369-1-2071, 369-1-4061
369-2-6473 מקרוסקופית אור והדמאה דיגיטלית+מעבדה Light Microscope and Digital Imaging_Lab 3.5 0-0-1 2022B-1: גבר לוי
,
470-2-8008 רשתות נוירונים: זכרון, למידה וקידוד עצבי Neural Networks: Memory, Learning and Neural Coding 3 3-0-0 2021B-1: שמיר מעוז
470-2-8273 מודלים של נוירונים ורשתות Models of Neurons and Networks 3 3-0-0 2022A-1: גולומב דוד
total points total points 40.5

Other compulsory courses

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5361 סמינר מסכם Summarizing Seminar 0 0-0-0 2021B-1: ליוברסקי יורי
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations 0 0-0-0 2021A-1: אברמוב מרינה
2021B-1: אברמוב מרינה
,,,,,,,,,,,,,
970-5-0002 סדנת הוראה לסגל זוטר Academic teaching Workshop 0 0-0-0 2021A-1: פולק איתי
2021B-1: לב שריד אביבית
2021A-2: פולק איתי
2021B-2: לב שריד אביבית
2021A-3: פולק איתי
2021B-3: פולק איתי
2021A-4: פולק איתי
2021B-4: פולק איתי
2021A-5: גבל עדה
2021A-6: ברעד ענבל
2021A-7: פולק איתי
2021A-8: פולק איתי
2021A-9: ברעד ענבל
2021A-10: פולק איתי
2021A-11: פולק איתי
2021B-11: לב שריד אביבית
2021A-12: פולק איתי
2021B-12: לב שריד אביבית
2021A-13: פולק איתי
2021B-13: לב שריד אביבית
2021A-21: פולק איתי
2021B-21: לב שריד אביבית
2021A-22: פולק איתי
2021B-22: לב שריד אביבית
2021A-23: פולק איתי
2021B-23: לב שריד אביבית
2021A-31: פולק איתי
2021B-31: פולק איתי
2021A-32: פולק איתי
2021B-32: פולק איתי
2021A-33: פולק איתי
2021B-33: פולק איתי
2021A-41: פולק איתי
2021B-41: פולק איתי
2021A-42: פולק איתי
2021B-42: פולק איתי
2021A-43: פולק איתי
2021B-43: פולק איתי
2021A-51: גבל עדה
2021A-52: גבל עדה
2021A-53: גבל עדה
2021A-61: ברעד ענבל
2021A-62: ברעד ענבל
2021A-63: ברעד ענבל
2021A-71: פולק איתי
2021A-72: פולק איתי
2021A-73: פולק איתי
2021A-81: פולק איתי
2021A-82: פולק איתי
2021A-83: פולק איתי
2021A-91: ברעד ענבל
2021A-92: ברעד ענבל
2021A-93: ברעד ענבל
2021A-97: פולק איתי
2021A-98: פולק איתי
2021A-99: פולק איתי
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
total points total points 0