תואר ראשון בפיסיקה

אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה

יש להשלים באו״פ את  הקורסים הבאים בממוצע ציונים מעל 80. *

בכל אחד מהקורסים נדרש ציון 70 לפחות.

סטודנטים שלמדו באו"פ את הקורסים הסתברות למדעי המחשב (20425) ומבוא למדעי המחשב בשפת JAVA (20441) עד סמסטר 2018א יוכלו להשתמש בהם לחישוב הממוצע לצורך קבלה לאפיק, אך לא יקבלו עליהם פטור ויידרשו להשלים את הקורסים על פי תכנית הלימודים באב"ג.

ניתן לקבל פטור מהקורס 'הסתברות'  201-1-9831 על סמך הקורס 20416 אם נלמד עד סמסטר ב׳ תשע״ח (2017-2018). תישקל הכרה בנק״ז על סמך הקורסים 20425 ו -20441 ( אם נלמדו לפני 2018 א׳ ע״י מתן פטור מקורסי בחירה מתאימים בתכנית הלימודים במידת האפשר הכרה זו מותנית בהישגים בלימודים במחלקה בקשות יש להגיש ליו״ר ועדת הוראה בסוף השנה הראשונה ללימודים. 

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מספר מקצוע שם המקצוע נק״ז מספר מקצוע שם המקצוע נק״ז
20109
אלגברה 1 6 201-1-9511
201-1-9521
אלגברה לינארית 1
אלגבקה לינארית 2
3.5
2.5
20474
20492
אינפי השלמות בחשבון אינטגרלי 6
2
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל
5
20423 חדו"א ב 6 201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל  5
20215
מכניקה 2 6
203-1-1281
פיסיקה 1 5
20250
חשמל ומגנטיות2 6
203-1-2371
פיסיקה 2 5

1או הקורס אינפי 1 (20106) שאינו מוצע עוד באו"פ. מי שלמד את הקורס הישן (20106) אינו צריך ללמוד את הקורס השלמות בחשבון אינטגרלי.

2פטור ינתן בתנאי שהציון גבוה מ-75.

הערה:

*  מי שסיים באו"פ את הקורסים 'אינפי 1'  (‏20474‎) + 'השלמות בחשבון אינטגרלי' (‏20492)‏, או את הקורס הישן אינפ 1 (20106)  בציון גבוה מ-75 ואת הקורס 'חדו"א ב' (‏20423‎)‏ בציון 70 לפחות, יהיה פטור במחלקה לפיסיקה מלימוד הקורס 'מבוא לשיטות מתמטיות' (‏203-1-1141‎), אך לא יזוכה במחלקה בנק"ז נוספות בגין פטור זה.