תואר ראשון בפיסיקה

אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה

יש להשלים באו״פ את  הקורסים הבאים בממוצע ציונים מעל 80. *

בכל אחד מהקורסים נדרש ציון 70 לפחות.

סטודנטים שלמדו באו"פ את הקורסים הסתברות למדעי המחשב (20425) ומבוא למדעי המחשב בשפת JAVA (20441) עד סמסטר 2018א יוכלו להשתמש בהם לחישוב הממוצע לצורך קבלה לאפיק, אך לא יקבלו עליהם פטור ויידרשו להשלים את הקורסים על פי תכנית הלימודים באב"ג.

תישקל הכרה בנק״ז על סמך הקורסים בהסתברות  20425 ו -20441 ( אם נלמדו לפני 2018 א׳) ע״י מתן פטור מקורסי בחירה מתאימים בתכנית הלימודים במידת האפשר. הכרה זו מותנית בהישגים בלימודים במחלקה בקשות יש להגיש ליו״ר ועדת הוראה בסוף השנה הראשונה ללימודים. 

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מספר מקצוע שם המקצוע נק״ז מספר מקצוע שם המקצוע נק״ז
20109
אלגברה לינארית 1
6 201-1-9641 אלגברה לינארית  להנדסת חשמל
6
20474
חשבון אינפי 1  6
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל
5
20423 חדו"א ב 6 201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל  5
20416
תורת ההסתברות
6
201-1-9831
תורת ההסתברות להנדסת חשמל
3.5
20215
מכניקה 1 6
203-1-1281
פיסיקה 1 5
20250
חשמל ומגנטיות1 6
203-1-2371
פיסיקה 2 5

1פטור ינתן בתנאי שהציון גבוה מ-75.

הערה:

*  מי שסיים באו"פ את הקורסים 'אינפי 1'  (‏20474‎)‏, או את הקורס הישן אינפ 1 (20106)  בציון גבוה מ-75 ואת הקורס 'חדו"א ב' (‏20423‎)‏ בציון 70 לפחות, יהיה פטור במחלקה לפיסיקה מלימוד הקורס 'מבוא לשיטות מתמטיות' (‏203-1-1141‎), אך לא יזוכה במחלקה בנק"ז נוספות בגין פטור זה.