שנתון המחלקה לפיזיקה
שנה"ל 2023-2024

חברי סגל המחלקה:1 פרופ' אמריטוס
2 פרופ׳ מחקר אמריטוס
3 חבר סגל נלווה