המחלקה לפיסיקה

תכנית לימודים לתואר ראשון (.B.Sc)

כללי 

תוכנית הלימודים בפיסיקה ללימודי הסמכה לתואר .B.Sc מכוונת להכשרת הסטודנטים לעבודת מחקר בפיסיקה ניסויית ועיונית, הן בנושאים בסיסיים והן בנושאים שימושיים, כהכנה להשתלבות בתעשיה עתירת הידע, במחקר ובהוראה. המחלקה לפיסיקה מציעה לתלמידיה את מגמות הלימוד המפורטות להלן. במגמות אלה נמשכים הלימודים שלוש שנים ומקנים תואר ראשון בפיסיקה. השיוך למגמה נקבע אוטומטית לפי מקצועות הבחירה שהסטודנט נרשם אליהם:  
המחלקה לפיסיקה מאפשרת שלושה מסלולים משולבים לתואר כפול המפורטים להלן. הרישום והקבלה צריכים להיות מראש לשתי המחלקות. הלימודים נמשכים ארבע שנים ומקנים שני תארים, תואר ראשון בפיסיקה ותואר ראשון נוסף במחלקה המשולבת.
בנוסף תקנון הפקולטה מאפשר (ראה פרטים נוספים בהמשך):
תוכניות הלימודים בנויות כך שמרבית המקצועות הם מקצועות חובה והשאר ייבחרו על-ידי הסטודנט/ית  בהתאם להתעניינותו/ה ולמגמה/מסלול הנבחרים. כדי להקל על הסטודנט/ית, מפורטת בהמשך תוכנית לימודים מומלצת הכוללת את מקצועות החובה לפי סמסטרים.

מסלולים דו-מחלקתיים / תואר נוסף 

מסלול דו-מחלקתי: תכנית דו-מחלקתית, הינה תכנית בה ניתן לשלב לימודים משתי מחלקות שונות, האחת ראשית והשניה משנית. עקרונות התכנית כפי שנקבעו על ידי הפקולטה למדעי הטבע מפורטים בסעיף הבא עם התיחסות ספציפית לגבי השילוב מתמטיקה-פיסיקה. מחלקות המאפשרות תכנית כזו מגדירות קבוצת קורסים שאותם חייבים לקחת אם רוצים לקבל את התואר הדו-מחלקתי. כעיקרון, הלימודים בתוכנית הדו-מחלקתית אמורים להימשך 3 שנים, אך עקב התנגשויות בין קורסי חובה הניתנים במחלקות השונות הלימודים עלולים להתפרס על 4 שנים. מספר נקודות הזכות שיש לצבור בתוכנית דו-מחלקתית, בדומה לתוכניות חד-מחלקתיות,  מבוסס על חבילת קורסים של 124 נקודות לפחות. מסלול דו מחלקתי שבו פיסיקה היא המחלקה המשנית מבוסס על חבילת פיסיקה-חובה של 40 נקודות. מסלול דו מחלקתי שבו פיסיקה היא המחלקה הראשית מבוסס על חבילות חובה בסך של 84 נקודות. במקרה של חפיפה חלקית בין טבלאות מקצועות החובה של המחלקות על הסטודנט להשלים את יתרת הנקודות מתוך מקצועות הבחירה במחלקה הראשית או המשנית, כפוף לאישור יו"ר ועדת הוראה במחלקה הראשית. מי שלוקח פיסיקה כמקצוע משני צריך להשלים קוונטים-2 וגם מעבדה-ג אם ברצונו להמשיך לתואר שני.

תואר נוסף: בעלי תואר ראשון ("עיקרי") ממחלקה אחרת לקבל גם תואר ראשון "נוסף" במסגרת תכנית אישית מקוצרת. לשם כך על הסטודנט לבקש שיאשרו לו תוכנית לימודים אישית בהיקף של 40 נקודות לפחות במטרה להשלים את מכסת מקצועות החובה הבסיסיים של התואר הנוסף. ניתן לקבל אישור לתכנית אישית כזאת עוד לפני קבלת התואר הראשון העיקרי, ובלבד שהסטודנט כבר צבר 80 נקודות.

תוכנית לימודים דו מחלקתית במסלול מחלקה ראשית עם מחלקה משנית

להלן עקרונות התוכנית כפי שנקבעו על ידי הפקולטה למדעי הטבע:
  1. תוכנית הלימודים הכוללת תהיה בהיקף של 124-120 נק"ז, ותימשך 3 שנים במידת האפשר
  2. תוכנית לימודים במחלקה ראשית הינה בהיקף של 84-70 נק"ז.
  3. תוכנית לימודים במחלקה משנית הינה בהיקף של 40 נק"ז.
  4. דרישות הקבלה במסלול זה הינן זהות לדרישות הקבלה למסלול החד מחלקתי במחלקה הרלוונטית.
  5. קבלה ללימודים במסלול זה מחייבת קבלה הן למחלקה ראשית והן למחלקה משנית. לא ניתן להירשם ולהתקבל רק לאחת מהן.
  6. התואר שיוענק למסיימי התוכנית הינו תואר "בוגר" BA או BSc ע"פ התואר המוענק במחלקה הראשית.
  7. תוכנית לימודים במחלקה ראשית תאפשר למסיימים המשך לימודים לתואר שני באותה מחלקה ללא דרישה להשלמות
  8. תוכנית לימודים במחלקה משנית תחייב בהשלמות לצורך המשך לימודים וקבלה לתואר שני.
השילובים האפשריים כיום הם בין מחלקות הפקולטה למדעי הטבע (למעט המחלקה למדעי החיים) ומחלקות  הפקולטה למדעי הרוח והחברה שבהן קיימת תוכנית לימודים של מחלקה ראשית עם מחלקה משנית. להלן פרטים נוספים לגבי האפשרות לשלב לימודי מתמטיקה ופיסיקה במסגרת זו.

תוכנית לימודים דו מחלקתית מתמטיקה-פיסיקה

ניתן ללמוד תואר ראשון במתמטיקה עם פיסיקה כמחלקה משנית במסגרת תכנית של כ-6 סמסטרים בהיקף של כ-127 נקודות. ניתן לקבל תואר ראשון נוסף בפיסיקה במסגרת תכנית אישית שמחיבת (יחד עם התואר במתמטיקה) כ-7 סמסטרים בהיקף שכולל 40 נקודות נוספות. לפרטים נוספים  הקלק כאן. תכנית ממולצת לפי סמסטרים קיימת כאן אך אינה מחייבת את הפקולטה מבחינת תכנון מערכת שעות (ז"א יתכנו חפיפות חלקיות), לכן התכנית מומלצת רק לתלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה. סטודנטים שרשומים לפיסיקה יכולים לקחת את הקורסים המשודרגים במתמטיקה על פי התכנית הנ"ל ולהחליט בשלב מאוחר יותר אם הם רוצים תואר ראשון נוסף במתמטיקה. ז"א הקורסים במתמטיקה פתוחים אוטומטית לכל הסטודנטים בפיסיקה.

מסלול פיסיקה הנדסת חשמל ומחשבים 

התוכנית המשולבת "פיסיקה הנדסת חשמל ומחשבים" מיועדת להכשיר סטודנטים בשני התחומים. לבוגרי התוכנית יוענק תואר כפול: בוגר BSc בהנדסת חשמל ומחשבים ובוגר BSc בפיסיקה. לפיכך, בוגר התוכנית יוכל (ויעודד) להמשיך ללא השלמות לתואר שני במחלקה להנדסת חשמל ומחשבים או במחלקה לפיסיקה לפי בחירתו.

יש תחומי חפיפה רבים והפריה הדדית בין הנדסת חשמל ופיסיקה. למשל הנושאים: הנדסת קרינה אלקטרומגנטית מבוסס על חוקים פיסיקליים בסיסיים כדוגמת משואות מקסוול, כמו כן אלקטרואופטיקה מבוססת על תורת האור , תאור תופעות בעזרת קרניים, חוקי ההתפשטות של קרניים, עקיפה והתאבכות ועוד. בשנים האחרונות אנו עדים לשיתוף פעולה מחקרי הולך וגובר בין חוקרים משני התחומים, כפי שמשתקף בעיתונים כמו IEEE Trans. on Antennas and Propagation, Applied Physics, Physical Review, IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques.

תוכנית זו באה להכשיר סטודנטים "דו-לשוניים" בשני התחומים. התוכנית מיועדת לתלמידים הרוצים לקבל בסיס איתן בהנדסת חשמל ומחשבים ופיסיקה. בהנדסת חשמל נציין את התחומים הבאים: תקשורת ותורת המידע, עיבוד אותות, בקרה ותורת המערכות, אנטנות והתפשטות גלים. בפיסיקה נציין במיוחד את התחומים הבאים: מכניקה קלאסית, תורת הקונטים, ותרמודינמיקה.

קיימות במוסדות שונים תוכניות המאפשרות לבוגר אחת משתי המחלקות לקבל תואר בשניה תוך השלמת החובות לתואר. ייחודה של תוכנית זאת הוא בניסיון לשילוב הדוק בין שני התחומים לכל אורך הלימודים. זאת על ידי תוכנית לימודים שתוכננה בקפידה ובנוסף הנחיה אישית לכל סטודנט בתוכנית מרגע קבלתו ללימודים. התוכנית היא אתגרית, עקב עומס לימודים גדול מחד גיסא והכוונה ליצור מאגר סטודנטים עם נטייה להמשיך לימודים לתארים גבוהים מאידך.