קישורים ומידע עבור סטודנטים

אינפורמציה על תכנית הלימודים של המחלקה לפיסיקה (השנתון): click here
קישורים לאתרים של קורסים ומעבדות: click here, תכנית לימודים סמסטריאלית: click here
פורום האוניברסיטה: click here, ובפרט לוחות המודעות של המחלקה: click here
פרויקטים: אינפורמציה אדמינסטרטיבית click here, הצעות לפרויקטים ונושאי מחקר click here 

      אינפורמציה סמסטריאלית     


     הפינה של ועדת הוראה     


     הפינה של ועדת מיחשוב     

שרותי המיחשוב במחלקה לפיסיקה (סקירה כללית)
 
To download essential applications click here
 
How to write Latex   F(a,b) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x,\alpha,\beta,\gamma) dx   click here
 
הגשות על ידי סטודנטים   --  Submission Site