מי סוג חדר / בנין שעה יום
פרופ' אולג קריצ'בסקי שיעור 90/241 8-11 ג
דותן דוידוביץ תרגול 90/224 13-14 ד
פרופ' אולג קריצ'בסקי שעות קבלה 54/006 16-18 ג
דותן דוידוביץ שעות קבלה 54/-110 15-16
ד