המחלקה לפיסיקה, אונ' בן-גוריון

מבוא לתורת המיתרים

תארים מתקדמים ושנה ג' פיסיקה

מספר הקורס  203-25191
סמסטר ב' תשס"ו

 

 

 

רשימת הגשה מעודכנת

 

תלמידים שהתרגיל שהגישו לא נרשם, או שיש להם השגות לגבי הרישום

 מתבקשים לפנות למתרגל בהקדם האפשרי.

 פניות בהמשך הסמסטר לגבי תרגילים קודמים לא תתקבלנה.

 

 

הבחינה תהיה ב סס.סס.06. הבחינה תכלול 3 שאלות ללא בחירה. משך הבחינה יהיה 3.5 שעות. הבחינה תהיה ללא חומר עזר, ויצורפו אליה דפי נוסחאות.

להזכירכם: תלמידים שהגישו פחות מ 50% מהתרגילים לא יורשו לגשת לבחינה.

 

בהצלחה!

 

קישור לדף נוסחאות

 

 

קישור לפתרון מועד א'

 

 

מדיניות ערעורים: ככלל יתקבלו ערעורים רק על סיכום נקודות או בעיות טכניות אחרות.

במקרים מיוחדים יתקבלו גם ערעורים על תוכן המבחן. במקרים אלו ייבדק כל המבחן מחדש.

במקרים אלו תוצאת הבדיקה תקבע את הציון החדש, היכול להיות נמוך יותר או גבוה יותר מהציון הישן.

מומלץ לקרוא ולהבין את פתרון המבחן לפני הגשת ערעור.