המחלקה לפיסיקה, אונ' בן-גוריון

מבוא לתורת המיתרים

תארים מתקדמים ושנה ג' פיסיקה

מספר הקורס 203-25191
סמסטר ב' תשס"ו

 

 

        פתרון תרגיל מס' 1

        פתרון תרגיל מס' 2

        פתרון תרגיל מס' 3

        פתרון תרגיל מס' 4

        פתרון תרגיל מס' 5

 

        פתרון תרגיל מס' 6

        פתרון תרגיל מס' 7

        פתרון תרגיל מס' 8

        פתרון תרגיל מס' 9

        פתרון תרגיל מס' 10

 

 

פתרון נומרי ותצוגה גרפית שלו: שאלה מס' 2 מתרגיל 3

פתרון נומרי ותצוגה גרפית שלו: שאלה מס' 4 מתרגיל 4

 

פתרונות לתרגילים נוספים יעודכנו בהמשך.