המחלקה לפיסיקה, אונ' בן-גוריון

 מבוא לתורת המיתרים

תארים מתקדמים ושנה ג' פיסיקה

מספר הקורס  203-25191
סמסטר ב' תשע"ג

 

·                            הרצאות חלק א'

·                             הרצאות חלק ב'

 

·                              אופרטורי וירסורו והתנע הזויתי חילופיים

 

 

 

הרצאות נוספות בהמשך במידת הצורך.