המחלקה לפיסיקה, אונ' בן-גוריון

מבוא לתורת המיתרים

תארים מתקדמים ושנה ג' פיסיקה

מספר הקורס 203-25191
סמסטר ב' תשס"ו

 

 

מטרות הקורס: הקניית ידע בסיסי בתורת המיתרים ובהשלכותיה על הפיסיקה של אנרגיות גבוהות.

 

הקורס יתמקד בתיאור המיתר הבוזוני היחסותי בכיול קונוס האור. תיאור זה יאפשר קוונטיזציה של המיתר הפתוח והסגור בצורה פשוטה, הכרת המימד הקריטי של המיתר והתכונות הבסיסיות של תורת המיתרים. במידה ויישאר זמן ילמדו נושאים מתקדמים יותר העוסקים ביריעות D(דיריכלה) והשלכותיהם.

 

רשימת נושאים

ספר הלימוד:

, By Barton Zwiebach Introduction to string theory הקורס ניתן ב MIT לתלמידי שנה ד' לבוגר.

 

נושאי הלימוד מתוארים בפרקים 2-13, של ספר הלימוד. (פרקים 1, 4, 11 לא ילמדו בכיתה).

        חזרה על יחסות פרטית

        מרחב-זמן עם מימדים מרחביים קומפקטים נוספים

        יחסות פרטית ואלקטרומגנטיות במרחב-זמן עם מימדים מרחביים קומפקטים נוספים

        כבידה במרחב-זמן עם מימדים מרחביים קומפקטים נוספים ותפקיד סקלת פלאנק

        חלקיק נקודתי יחסותי פעולה ואינוריאנטיות

        פעולת נאמבו-גוטו עבור המיתר היחסותי הקלאסי

         משוואות התנועה ותנאי שפה של המיתר הקלאסי

        פתרונות משוואות התנועה של המיתר הקלאסי

        שימור מטען על יריעת-עולם, טנזור תנע אנרגיה על יריעת העולם

        סימטרית לורנץ של המיתר

         כיול קונוס האור

        שדה סקלרי ווקטורי בכיול קונוס האור

        המיתר הפתוח הקוונטי כאוסף אוסצילטורים הרמוניים

         אופרטורי ויראסורו למיתר הפתוח, מרחב המצבים של המיתר הפתוח

         אופרטורי ויראסורו  למיתר הסגור, מרחב המצבים של המיתר הסגור

באם יתאפשר

        יריעות D ותנאי שפה

        מיתרים פתוחים ויריעות D

        מטענים של מיתרים ושל יריעות D

        , המיתר הסגור המלופף

        דואליות T