המחלקה לפיסיקה, אונ' בן-גוריון

 מבוא לתורת המיתרים

תארים מתקדמים ושנה ג' פיסיקה

מספר הקורס  203-25191
סמסטר ב' תשס"ו

 

·                                    תרגיל מס' 1

·        תרגיל מס' 7

·                                    תרגיל מס' 2

·        תרגיל מס' 8

·                                    תרגיל מס' 3

·        תרגיל מס' 9

·                                    תרגיל מס' 4

·        תרגיל מס' 10

·                                    תרגיל מס' 5

·        תרגיל מס' 11

·                                    תרגיל מס' 6

·        תרגיל מס' 12

 

 

 

תרגילים נוספים יעודכנו בהמשך.