המחלקה לפיסיקה, אונ' בן-גוריון

מבוא לתורת המיתרים

תארים מתקדמים ושנה ג' פיסיקה

מספר הקורס  203-25191
סמסטר ב' תשס"ו

 

מבוא לתורת המיתרים : מדיניות הקורס, חובות התלמידים.

שם המרצה: רמי ברושטיין

משרד: 30/107 , טלפון 08-6472-507

שעות קבלה: יום חמישי 17-18.

לצערי,  לא אוכל לענות לדואר אלקטרוני של תלמידים.

הציון בקורס יקבע לפי ציון בבחינה סופית.

החלק החשוב ביותר בקורס הוא העבודה המעשית !

על התלמידים לפתור את התרגילים בעבודה עצמית.

על התלמידים להגיש לפחות 80% מהתרגילים.

לתלמידים שיגישו פחות  מ 80%  מהתרגילים יורדו 10 נקודות מהציון הסופי.

תלמידים שיגישו פחות מ 50% מהעבודות לא יורשו לגשת לבחינה.

 

שם המתרגל: עמוס ירום

משרד 30/207, טלפון 08-646-1853

הגשת התרגילים למתרגל בזמן שיעור התירגול.

 

ככלל, יש להגיש תרגילים בצורה סדירה, תרגילים שיוגשו באיחור לא יתקבלו.

פתרון התרגילים יפורסם באתר.

רשימות ההגשה יתפרסמו בצורה סדירה.

 

הבחינה הסופית בקורס תהייה מבוססת על תרגילים הדומים לתרגילי הבית.

 

 

בהצלחה !