(3120) התאבכות בגאומטרית אהרונוב-בוהם

לטבעת חד מימדית מחוברים שני חוטים חד מימדיים באופן סימטרי.
האורך של כל חצי טבעת ("זרוע") הוא L . השטף דרך הטבעת הוא \Phi .
בנוסף נתון התנע  k=(2mE)^{1/2} של החלקיק המוזרק.
הבעיה היא למצא את העבירות (הטרנסמיציה) של ההתקן  T(\Phi) .
הנח\הניחי שכל צומת מתוארת על ידי מטריצת S כמו בבעיה 262.
  1. רשום\רשמי מערכת של 6 משוואות לינאריות שבאמצעותה ניתן למצוא את הפתרון. (אין צורך לפתור את מערכת המשוואות).
  2. רשום\רשמי את הפתרון המקורב לבעיה זו אילו ניתן היה להזניח החזרות פנימיות בתוך הטבעת. (זה הקרוב המקובל ברוב ספרי הלימוד).