נושא
פרקים בדפי הרצאה (מקובצים על בסיס שבועי) תרגילי הרצאה
תרגילי כיתה
תרגילי בית
תרגילים נוספים
יסודות:
אלגברה
פוסטולטים
אבולוציה

Ex1000
(Ex2000)
Ex3000

(שבוע ראשון כולל 6 שעות הרצאה + תרגילי חזרה לבית)

[01] הקדמה
[03] אלגברה לינארית, עד [3.6]

[04] חלקיק במרחב
[05] גבול הרצף
[05] אופרטורים: הזזות
[06] אופרטורים: סיבובים, עד [6.5]


1640
1680
1720

2 sites
1320

exam simulation  
(התירגולים מתחילים
בשבוע השני)
1025
1060
2080
2120


2552
2553
2660
1200
2020
2060
2090

 


2520
2680
[07] מדידת מצבים קוונטיים: פוסטולטים
   ... נוסחת ערך התוחלת
[08] אבולוציה של מערכת קוונטית
   ... אבולוציה במערכת אתרים, כולל [35,38]
1020
1140
2550
1420
1440
1460
1080
[09] תנועה של חלקיק במרחב רציף
    ... הכרת ההמילטוניאן הלא-רלטביסטי
[10] קבלת משוואות התנועה,
    ... סימטריות ומשמעותם, כולל [3.8]

1324
1400
1360
1380
1660
 
מצבים עצמיים
תורת ההפרעות
שדה מגנטי

Ex6000
[40] הקדמה: שיטות קרוב
[41] מציאת תיקונים לאנרגיות ולמצבים העצמיים


[39] 6020
[44] 2650
[45] 6060
[45] 3020

6510
6514

6080
6120
6040
6220

6160
6170
[45] התאבכות ומצבים קשורים בטבעת אהרונוב-בוהם
[46] שדה מגנטי הומוגני, מצבי לנדאו, אפקט הול

3120
3060
3040
3070
6070
3150
(3080)
(3090)
חבורות
סיבובים
ספין

Ex4000
(Ex5000)

[11] ראליזציות והצגות, אלגברת לי של היוצרים
[12] סיבובים במרחב האוקלידי[37]
4460
4480

[47]
4700

[15]
4820
3560
3630
3610
3640
3710
3530
3570
[13] בניית ההצגות האחרות
[14] סיבובים של ספינים ופונקציות גל
[36] דינמיקה במערכת שתי רמות, תמונת הפרסציה
4320
4420
4430
[15] חיבור תנע זויתי במקרים פשוטים
[47] תנועה בשדה מרכזי
4360
4520
6140
4350
4530
6150

[48] ההמילטוניאן של חלקיק עם ספין 1/2
[49] האימפליקציות הפיסיקליות של קיום ספין
4620
4710
4640
4730
4830
6210
(4660)
דינמיקה

Ex7000
[18] תמונת האינטראקציה, כלל הזהב של פרמי
[19] (אופציונלי) אבולוציה בנוכחות מקור רעש   

1480
4850
5664
4840
4852
5668
1410
[42] אמפליטודת ההשרדות
[43] (חלקי) דעיכה לתוך רצף
1370
4720
7380
7110
7320
7340
7360
7060
[20] פיזורים - קרוב בורן
[21] תהליכים אדיאבטיים
7680
7860
7620
7670
7840
7850
7870

חזרה שימו לב למדיניות הקורס (***)1344 1346 1350
1322 1450 1470 1472
2122 3520
4440 4482 4510 4853 4854
5662
6050 6511
7120 7682 7684

(*) הפריסה בפועל של תרגילי הכיתה לפי שבועות תותאם לאילוצי הזמן ולהתקדמות בהרצאה
(**) תרגילי הבית הם לביצוע ודיווח במסגרת "שיטת האמון".
(***) הבחינה תכלול שאלה מהטבלא לעיל; וריאציה על  שאלה כנ"ל; ושאלה מקורית חדשה.