תורת הקוונטים 4

לקראת הקורס יש לחזור על החומר הבא:

1.) H. Goldstein, Classical Mechanics, 2d ed. Ch. 2, Variational Principles and  

     Lagrange's Equations. Sect. 4-5, The Cayley-Klein Parameters and Related Quanti-   

     ties. Ch. 7, Special Relativity in Classical Mechanics. Ch. 12, Introduction to the

     Lagrangian and Hamiltonian Formulations for Continuous systems and Fields.

2.) J.D. Jackson, Classical Electrodynamics, Ch. 11, Special Theory of Relativity.

     Ch. 12, Dynamics of Relativistic Particles and Electromagnetic Fields.  

סילבוס

משוואות קוונטיות של חלקיק בודד כמשוואות שדה קלאסי. שדה לא יחסותי של שרדינגר. טנסורים וספינורים בתורת היחסות הפרטית. שדות של קליין-גורדון, דירק, מקסוול ושל חלקיקים עם ספין כל שהוא. קוונטיזציה שנייה של שדה קליין גורדון. קוונטיזציה שנייה לא יחסותית של שדה שרדינגר, משוואות הרטרי-פוק. קונטיזציה שנייה של שדה דירק. קוונטיזציה שנייה של השדה האלקטרומגנטי. אינטרקציה בין שדות. דיאגרמות פיינמן.

 

ספרות

Lurie, David, Particles and fields, New York : Interscience Publishers,  1968.

           QC 721.L98

Schweber Silvan S., An introduction to relativistic quantum field theory, Evanston Ill.        

            Row, Peterson and Co., C1961, QC 174.45.S33.

Weinberg, Steven, The quantum theory of fields, Cambridge University Press, 1996,

             QC 174.45.W45 1995

Corson E. M. Introduction to tensors, spinors, and relativistic Wave-Equations,

            New York : Hafner Pub. Co.1953, QC 174.5.C59.

 

ספרות עזר נוספת

Bogoliubov N.N., Logunov A.A., Todorov I.T., Introduction to axiomatic quantum fields theory, Reading, Mass. : W. A. Benjamin, 1975, QC 174.45.B5913

Streater, R. F., Wightman, A. S., PCT, spin and statistics, and all that, New York: W. A. Benjamin, 1964, QC 174.45.S8.