סוג חדר / בנין שעה יום
פרופ' ויקטור מאירוביץ
שיעור 34/107 9:00-11:00 א
פרופ' ויקטור מאירוביץ שיעור 90/324 14:00-16:00 ה
גיא בראלי
תרגול 90/324 13:00-14:00 ה
פרופ' ויקטור מאירוביץ שעות קבלה 54/229 14:00-16:00 א
גיא בראלי
שעות קבלה 54/-116 14:00-16:00 ד