פיזיקה 2ב

סילבוס בעברית

נושאים

שבוע נושא פרקים
1 הקדמה מתמטית -
מטען חשמלי, חוק קולון, שדה חשמלי 21,22
2 שדות חשמליים: תיל, דיסקה, דיפול 22
דיפול בשדה חיצוני 22
3 חוק גאוס ושימושיו 23
4 פונציאל חשמלי 24
פוטנציאל חשמלי: מטען נקודתי, התפלגות רציפה, דיפול 24
5 קיבול וקבלים. חומרים דיאלקטרים 25
6 זרם והתנגדות 26
7 מעגלים חשמליים: זרם ישר, נגדים וכא"מ, חוקי קירכהוף 27
מעגלי RC (איכותית) 27
מעגלי RC (כמותית) 27
8 כוח מגנטי: כוח מגנטי על חלקיק טעון, כוח מגנטי על תיל נושא זרם, מומנט כוח על לולאת זרם 28
9 שדות מגנטים: חוק ביו-סברט, חוק אמפר, שימושים 29
10 השראות: חוק פאראדיי, חוק לנץ 30
11 השראה אלקטרומגנטית והשראות עצמית 30
מעגלי RL (איכותית) 31
מעגלי RL (כמותית) 31
מעגלי LC (איכותית) 31
מעגלי LC (כמותית) 31
זרם חילופין ומעגלי RLC 31
12 משוואות מקסוול 32
מגנטיות (איכותי) 32
גלים אלקטרומגנטים 33

מקורות

הערות