מי סוג חדר / בנין שעה יום
 ברוך הורוביץ שיעור
72/245 16-17 א
 ברוך הורוביץ שיעור
34/2 10-12 ד
 בן ילין שיעור
26/06 11-14 א
גבע ארואס תרגול 5/501 9-11 א
גבע ארואס תרגול 5/501 11-13 א
גבע ארואס תרגול 72/488 14-16 א
דניאל דהן תרגול 90/240 12-13 ג
דניאל דהן תרגול 90/240 13-14 ג
דניאל דהן תרגול 34/105 14-15 ג
דניאל דהן תרגול 34/105 15-16 ג
דניאל דהן תרגול 97/203 12-13 ד
ברוך הורוביץ שעות קבלה 54/311 14-15 א
מר בן ילין שעות קבלה 54/222 9:30-10:30 א
גבע ארואס שעות קבלה 54/317 10:00 ב
דניאל דהן שעות קבלה 54/321 תיאום מראש במייל N\A