מי סוג חדר / בנין שעה יום
פרופ' מריו פיינגולד הרצאה
92/001 15-18 ה
ד"ר בוריס ברמשנקו הרצאה 26/004 16-19 ד
יאיר יודקובסקי תרגול 90/241 13-14 ב
יאיר יודקובסקי תרגול 90/230 14-15 ב
יאיר יודקובסקי תרגול 90/229 09-10 ג
יאיר יודקובסקי תרגול 90/244 10-11 ג
מרט ספקטור תרגול 28/304 13-14 ב
מרט ספקטור תרגול 28/103 14-15 ב
מרט ספקטור תרגול 34/210 16-17 ב
מרט ספקטור תרגול 34/109 15-16 ב
פרופ' מריו פיינגולד שעות קבלה 54/005 17-19
ב
ד"ר בוריס ברמשנקו שעות קבלה 54/224
12-14
ה
יאיר יודקובסקי שעות קבלה 54/011
10-12 ה
מרט ספקטור שעות קבלה 54/-115
17:30-19
ב