עבודות בית
 • לא ינתן ציון על עבודות הבית שתגישו.
 • מועד הגשת עבודות הבית הוא עד חצות של התאריך המצויין כמועד הגשה.
 • מותר לא להגיש עד 3 תרגילי בית בלבד.
 • אי הגשת יותר מ-3 תרגילי בית תגרור הורדה של 10 נקודות מהציון הסופי.
 • מועד הגשת עבודות הבית הוא עד חצות של התאריך המצויין כמועד הגשה.
 • למרות שמותר לא להגיש עד 3 תרגילי בית ללא הורדת ציון, מומלץ להגיש את כל עבודות הבית.
 • תלמידים שמשפרים ציון (קיבלו ציון עובר בקורס, אך עושים את הקורס פעם נוספת) לא צריכים להגיש עבודות.
 • תלמידים שנכשלו בקורס בעבר ועושים את הקורס פעם נוספת מחוייבים בהגשת עבודות בית.
 • עליכם לוודא כי הגשת עבודת הבית תקינה (מופיע ok ברשימה) מיד עם תום ההגשה!
 • כאשר יופיע late או X - יהיה הדבר כאילו העבודה לא הוגשה.
 • במקרים חריגים יש לפנות במייל בטרם מועד ההגשה המצויין בטבלה. לרוב הדבר יצריך אישור (מילואים, רפואי וכד').
 • שימו לב! לא יתקבלו ערעורים/טענות מעבר לתקופה של 3 ימים (72 שעות) ממועד הגשת העבודה הרלוונטית - גם במקרים חריגים.


 • מבנה הבחינה
 • זמן הבחינה 3 שעות
 • אין חומר עזר מלבד מחשבון
 • דף הנוסחות המפורסם באתר יצורף לבחינה
 • הבחינה כוללת 2 שאלות פתוחות של 20 נק' כל אחת, ועוד 15 שאלות אמריקאיות של 4 נק' לשאלה
 • יש לדעת כל החומר הנילמד בכיתה

 • נוהל ערעורים