מבוא לפיסיקה 1  (קמפוס אילת)
203-1-0111
סמסטר א' תשע"ג 2012-2013

מדיניות הקורס


חישוב הציון הסופי בקורס:


10% -  שיעורי בית (הגשת חובה)
15% - בוחן אמצע   
75% - מבחן סופיסילבוס
מידע על הקורס - חשוב לקרוא!
 

תוכנית הקורס

 

שבוע

נושא

1

יחידות וחשבון וקטורי

2

קינמטיקה במימד אחד

3

קינמטיקה בשני מימדים

5

חוקי ניוטון א

6

חוקי ניוטון ב

7

תנועה מעגלית

8

עבודה ואנרגיה

9

תנע

10

גוף קשיח

11

תנע זוויתית

 


הודעות.

* אתר העלות התרגילים כעת מתפקד היטב. תרגילים שנשלחים אלי למייל לא ייבדקו יותר.

 ציונים

מבחן מועד א'

פתרון מבחן מועד א'

פתרון תרגיל כיתה 9 שאלה 2 סעיף ג

 

 


תרגילים ותרגולים

 


 תרגילי כיתה

 תרגילי בית

 פתרונות לתרגילי בית

 אתר ההגשה (ייחודי לכל תרגיל)

 תרגול 1

תרגיל 1 (להגשה עד ה 7.11)
מכיוון שהתרגיל ניתן באיחור תנתן הערכה אם יהיה צורך.

פתרון תרגיל 1

 הגשת תרגיל 1

תרגול 2 תרגיל 2 (להגשה עד ה14.11) פתרון תרגיל 2 הגשת תרגיל 2
תרגול 3 תרגיל 3 (להגשה עד ה5.12) פתרון תרגיל 3 הגשת תרגיל 3
תרגול 4 תרגיל 4 (להגשה עד ה12.12) למי שעשה מילואים, אין חובת הגשה לתרגיל זה פתרון תרגיל 4 הגשת תרגיל 4
תרגול 5 תרגיל 5 (להגשה עד ה12.12) פתרון תרגיל 5 הגשת תרגיל 5
תרגול 6 תרגיל 6 (להגשה עד ה19.12)  פתרון תרגיל 6 הגשת תרגיל 6
תרגול 7 תרגיל 7 ( להגשה עד ה26.12)  פתרון תרגיל 7 הגשת תרגיל 7
תרגול 8 תרגיל 8 (להגשה עד ה9.1)  פתרון תרגיל 8 הגשת תרגיל 8
תרגול 9 תרגיל 9 (להגשה עד ה16.1) פתרון תרגיל 9 הגשת תרגיל 9
תרגול 10 תרגיל 10 (לא להגשה, כן למבחן!) פתרון תרגיל 10


רשימת הגשות תרגילים 


 

 

שם

שעות קבלה

טלפון

דוא"ל

Dr Koganov Gennady A

פגישה באמצעות פנייה במייל 

64-61169

quant@bgu.ac.il

Tal Weiss

ימי רביעי 9-12


tal.weiss.physics@gmail.com

 


 Lectures:

 Sunday

 

 

 Exercises:

 Wednesday

12-14

14-16

 

 

 

מבחנים לדוגמה

דף נוסחאות

1.    סמסטר מועד א. 2007-2008. מרצה ג.כוגנוב (pdf).(פיתרון).   

2.    סמסטר מועד ב. 2007-2008. מרצה ג.כוגנוב (pdf).

3.   סמסטר מועד א. 2007-2008. מרצה א.סלע  ( pdf).(פיתרון).

4.   סמסטר מועד ב. 2007-2008. מרצה א.סלע  ( pdf). (פיתרון).

5.   סמסטר מועד ב. 2005-2006. ( pdf). (פיתרון).

6.   סמסטר א. בוחן. 2008-2009. מרצה א.סלע  ( pdf). (פיתרון).