מי סוג חדר / בנין שעה יום
פרופ' יגאל הורוביץ
הרצאה
34/2 9-10 ד
פרופ' יגאל הורוביץ הרצאה 32/306 8-10
ה
יבגני אסטרין תרגול- קבוצה 21
34/107 14:00-16:00 ב
יבגני אסטרין
תרגול- קבוצה 22
34/209 16:00-18:00 ב
יבגני אסטרין תרגול- קבוצה 23
97/205 15:00-17:00 ג
פרופ' יגאל הורוביץ
שעות קבלה 54/221
13:00-15:00
ה
יבגני אסטרין
שעות קבלה 54/-115
8-10 ב