מי סוג חדר / בנין שעה יום
פרופ' גנדלמן אדוארדו
הרצאה
92/001 9-10 ד
פרופ' גנדלמן אדוארדו
הרצאה 34/110 8-10
ה
ספקטור מרט
תרגול- קבוצה 21
90/141 14:00-16:00 ב
ספקטור מרט תרגול- קבוצה 22
90/141 16:00-18:00 ב
ספקטור מרט תרגול- קבוצה 23
90/236 15:00-17:00 ג
פרופ' גנדלמן אדוארדו שעות קבלה 54/324
10:00-12:00
ד
ספקטור מרט שעות קבלה 54/-115
18:00-19:30 ב