מי סוג חדר / בנין שעה יום
ד"ר גולברייך יפים הרצאה 34/110 13-16 א
אדם רייכנטל תרגול - קב' 41 28/102 8-9 ג
אדם רייכנטל תרגול - קב' 42 34/7 9-10 ג
ד"ר גולברייך יפים שעות קבלה 54/330 10-12 ד
אדם רייכנטל ש.ק. - יש לתאם באימייל 54/207 18-20 ה