אפקט קומפטון

א.      השתמשו בנוסחות היחסותיות לאנרגיה  ותנע p של גוף כדי להוכיח כי  v=pc2/E, כאשרv  היא המהירות של הגוף. על סמך הנוסחה הזאת, מצאו נוסחה לתנע של הפוטון (שהוא כמו חלקיק נטול מסה הנע במהירות האור).   
ב.     פוטון בעל אורך גל התחלתי  מתנגש עם אלקטרון נייח שמסתו m0 (ניסוי קומפטון).  בעזרת שימור אנרגיה ותנע, הוכיחו את הנוסחה
λf − λi = (1− cos θ) h/m0c.