מודל האטום של בוהר

בדיקת קווי הבליעה של כוכב מסוים גילתה שכמות אטומי המימן הנמצאים ברמה n=2 קטנה פי 100 מזו ברמה n=1. מהי טמפרטורת הכוכב?