עיקרון האי-וודאות

מהי האי-וודאות בידיעת מיקומו של פוטון בעל אורך גל 300nm אם דיוק מדידת אורך הגל הוא 1:1000000?