גלי חומר

א) מהו אורך הגל של אדם ( בעל מסה של 70 ק"ג) הנע במהירות של 1.4 מ"ש?
ב) מהי זווית ההתאבכות הראשונה בניסוי Davisson - Germer לו נעשה עם כדורי טניס? נתונים: d=20 cm, m=50 gr, v=28m/sec.