פיזור קומפטון

א) הוכח/י את הקשר הבא בין אנרגיית הפוטון E (לפני ההתנגשות) לבין האנרגיה הקינטית שמקבל האלקטרון לאחר ההתנגשות K:
 
ב) חשב/י את הפיצול המכסימלי באורך הגל של פוטון הפוגע באוטם פחמן (מספר אטומי 12). בכמה אחוזים תשתנה האנרגיה של פוטון בעל אנרגיה 1.2MeV ? מהו הפיצול המכסימלי באורך הגל של פוטון הפוגע באלקטרון?
ג) חשב/י את האנרגיה ההתחלתית ואת אורך הגל הסופי של פוטון שיכול להעניק לאלקטרון נח אנרגיה קינטית מכסימלית של 60000 eV.