פיזור קומפטון

א) הראה/י כי אלקטרון חופשי אינו יכול לבלוע פוטון.
ב) שפופרת קרני x פולטת קרינה בא"ג של  \lamb=0.558\AA. הקרן פוגעת במטרה, וחלקה מתפזר פיזור קומפטון מאלקטרונים במטרה בזווית \theta=46^{\circ} . מצא/י את א"ג של הקרן המתפזרת מהמטרה.
 ג) מהי זווית הפיזור של האלקטרונים המפוזרים על ידי קרן ה-x?