פיזור קומפטון

נתון כי אלקטרון מקבל אנרגיה קינטית של 0.1Mev לאחר שהואר על ידי פוטון בעל אנרגיה של 0.5Mev.
א) לאיזה תחום בספקטרום שייך הפוטון?
ב) מהו א"ג של הפוטון לאחר ההתנגשות?
ג) מהי זווית הפיזור?