אפקט פוטואלקטרי

א) בעיה נפוצה המתרחשת בלווינים הנמצאים במסלול סביב כדור הארץ היא פליטה של אלקטרונים מפניהם עקב האפקט הפוטואלקטרי הנגרם מאורה של השמש (בכך הם נטענים במטען חיובי, אשר משבש את פעולת מכשירי הלווין). מצא/י פתרון לבעיה (נתונים מתאימים יש לקחת מהספרות).
ב) אורך הגל המכסימלי לפליטת אלקטרונים בשפופרת פוטואלקטרית (המעגל החשמלי בתרגול) זהה לאורך הגל האופייני של השמש. מצא/י את אורך הגל הפוגע בשפופרת אם ידוע שמתח העצירה הוא 2.5V.