ניסוי Frank-Herz

השפופרת בניסוי Franck – Herz מכילה גז בעל רמת אלקטרונים 6 eV
ו-8
eV מעל רמת היסוד. אלקטרונים המואצים במתח V0 על פני טווח L יכולים למסור את האנרגיה הקינטית שלהם לגז כך שהאלקטרונים של הגז הנמצאים ברמת היסוד מעוררים לרמות הנ" ל. אנרגיית הערור נפלטת בצורת קרינה.
א) באיזה מתחים בטווח  
0<V_0<20Vתהיה נפילה חדה של הזרם? שרטט/יסכמאטיתאת הזרם כתלות במתח V0 בטווח זה.
ב) עבור מתח של 
V_0=15V באיזה מרחק מהקתודה יהיו המישורים הקורנים? בטא/י את תשובתך באחוזים מ-L.