יצירת זוגות

  1. מה צריכה להיות האנרגיה המינימלית של פוטון על מנת שיצור זוג אלקטרון-פוזיטרון בנוכחות גרעין נייח בעל מסה M?
  2. מה האנרגיה המינימלית ליצירת הזוג בנוכחות פרוטון?