פיזור קומפטון

  1. מהי זווית הפיזור של האלקטרון בפיזור קומפטון?
  2. מהי האנרגיה הקינטית המקסימלית של האלקטרון בפיזור קומפטון?