תנודות

מסה m2=2 kg קשורה למסה m1=1kg ע" י חוט דק. m1קשורהלקפיץ אנכי (ראו ציור) שקבוע קפיצו k=100N/m. המערכת נמצאת במנוחה ואז נקרע החוט.
א.מהו המיקום ההתחלתי של התנועה יחסית למצב הרפוי של הקפיץ ?
ב.מהו מיקום נקודת שיווי המשקל יחסית למצב הרפוי של הקפיץ ? מהי האמפליטודה של התנועה ההרמונית ?
ג. מצאו ביטוי למיקום הגוף כפונקציה של הזמן (מרגע היקרע החוט).
ד.מדוע התנועה ההרמונית נקראת תנועה הרמונית פשוטה ?