תנודות

כדור באולינג במסה 3 ק"ג מונח על ריצפה חלקה וקשור לקפיץ כמוראה. קבוע הקפיץ 111 ניטון\מטר. כדור באולינג זהה המגיע במהירות 10 מ/ש מתנגש בו אלסטית (זמן ההתנגשות זניח).
א.מהי האמפליטודה של התנועה A ?
ב.מהו זמן מחזור התנועה ?
ג.כתבו את (x(t – מיקום הכדור הקשור מרגע הפגיעה ואילך.
ד.תוך כמהזמן יגיע הכדור למרחק של A/2 מנקודת שיווי המשקל (בפעם הראשונה) ?