תנודות

מסה של 100 גרם קשורה לחוט באורך 50 ס"מ הקשור לתקרה. מסיטים את המסה ב-100 יחסית לאנך (ראו ציור) ומשחררים (רגע השיחרור הוא t=0).
א.השתכנעו שעבור זווית קטנה זו התנועה היא בקירוב הרמונית. מהו זמן המחזור ?
ב.מצאו את (q(t – הזווית (ברדיאנים) בזמן t. גזרו מביטוי זה את המהירות הזוויתית ואת התאוצה הזוויתית.
ג.תוך כמה זמן תגיע המשקולת לגובה הנמוך ביותר ?
ד.מהי מהירותה הזוויתית בנקודה זו ?