קפיץ

גוף שמסתו 1 ק"ג קשור משני צדדיו לשני קפיצים זהים שקבוע הקפיץ שלהם 200 ניוטון למטר.
הגוף מוסט 20 ס"מ שמאלה מנקודת שיווי המשקל ונעזב
א. מהי תדירות התנועה
ב. מהי האנרגיה הכללית של הגוף
ג. מצא את (x(t
ד. תוך כמה זמן יגיע הגוף לנקודה הנמצאת 5 ס"מ מימין לנקודת שיווי משקל