תנועה הרמונית

עבור מטוטלת הרמונית ידוע שאורך החוט 2 מטר.
ב t=0  ידוע ש:    
                 \theta = 0 \\ v = 0.75 m/s
א. מצא את האמפליטודה של הזווית ושל ההעתק
ב. רשום משוואות עבור
                                  x(t), v(t), a(t) \\ \theta (t) , \omega (t) ,\alpha (t)