תנועה הרמונית

מיקומו של גוף נתון ע"י הביטוי  x(t) = x_0 +Acos(\omega t)
א. כתוב ביטוי למהירות ולתאוצה כפונקציה של הזמן
ב. לאחר פרק זמן T/6 הגוף נמצא בערכים הבאים:
x = 6m \\ v = -2\sqrt3 m/sec \\ a = -4 m/sec^2
 
       חשב את המשרעת A את המהירות הזוויתית ואת X0
ג. מה תהיה מהירותו ותאוצתו של הגוף בעוברו בנקודה x(t) = x_0