תנודות

גוף שמסתו 1kg קשור משני צדדיו לשני קפיצים זהים שקבוע הקפיץ שלהם 200N/m הגוף מוסט 20cm שמאלה מנקודת שווי המשקל ומשוחרר.
  1. מהי תדירות התנועה?
  2. מהי האנרגיה הכללית של הגוף?
  3. x(t?
  4. תוף כמה זמן יגיע הגוף לנקודה הנמצאת 5cm מימין לנקודת שווי המשקל?