תנודות הרמוניות

א) נתון כדור המקפץ על פני הקרקע בקפיצות אלסטיות לחלוטין, כלומר ללא איבוד אנרגיה (הוא חוזר לאותו גובה כל פעם). האם הכדור מבצע תנועה הרמונית? הוכח/י.
ב) נתונה מטוטלת המתנדנדת בזמן מחזור של T=0.5 s. מה צריך להיות אורך המטוטלת כך שגם על פני הירח יהיה לה את אותו זמן מחזור? gm=1.67 m/s2.