תדירות תנודות קטנות של מימן ברומי

האנרגיה הפוטנציאלית של מולקולת מימן ברומי (HBr) ניתנת ע"י הנוסחא:
U(r)=D[1-e^{-\beta (r-a)^2}]
כאשר a\beta ו-  D קבועים.
  1. מהו הכח הפועל בין האטומים?
  2. מהו מרחק השיווי משקל?
  3. מהי תדירות התנודות הקטנות של המולקולה סביב שיווי המשקל?