תנודות

מטוטלת עשויה מוט אחיד בעל אורך
ומסה  וגוף נקודתי שמסתו המחובר בקצהו (ראה/י שרטוט). בזמן  המטוטלת נמצאת בנקודת שווי המשקל ומעניקים לה מהירות זויתית . ניתן להניח כי הזוית קטנה.

א. מהי תדירות התנודות 
?
ב. מהי הזוית, המהירות הזויתית והתאוצה הזויתית כתלות בזמן (
)?