תנודות

גוף נקודתי שמסתו
חופשי לנוע אופקית ללא חיכוך על עגלה שמסתה . הגוף הנקודתי מחובר לעגלה בקפיץ בעל קבוע . העגלה מונחת על משטח אופקי חסר חיכוך. מותחים את הקפיץ ומשחררים את המערכת ממנוחה.
א. מהי תדירות התנודות שיבצעו הגוף הנקודתי והעגלה?
ב. מהי התדירות בגבולות ו- ?